Polityka prywtności

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA i działający w jej ramach Teatr XL z siedzibą pl. Hallera 5 lok. 10a 03-464 Warszawa (dalej: Teatr), e-mail: rezerwacje.teatrxl@teatrxl.com

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– rezerwacji i sprzedaży biletów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -realizacja umowy,
– poinformowania o odwołaniu albo przełożeniu Wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora – organizacja Wydarzeń,
– realizowania obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) RODO- np. wystawienie faktury,
– obsługi zapytań, reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielanie odpowiedzi, rozpatrywanie reklamacji,
– marketingu produktów i usług oferowanych przez Teatr (o ile została wyrażona zgoda na wysyłkę newslettera) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora –marketing bezpośredni produktów i usług.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do rezerwacji, sprzedaży biletów, a po upływie tego okresu przez czas przewidziany przepisami prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera przechowywane są do momentu skutecznego złożenia sprzeciwu.

Odbiorcami danych osobowych są m.in. podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu IT, wysyłki newslettera, zarządzające stroną internetową Teatru/bazą mailingową, agencje reklamowe czy też podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne ułatwiające dokonanie rezerwacji i sprzedaży biletów, oraz podmioty świadczące usługi doradcze i prawne a także o ile zajdzie taka potrzeba podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, płatnicze. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej.