IMG_8178

Vitor Lemos jest znanym i cenionym reżyserem w całej Brazylii.
Magister Sztuk Audiowizualnych, profesor Katedry Sztuki na Katolickim Uniwersytecie PUC w Rio de Janeiro, a także na Candido Mendes University, na którym jest dyrektorem Instytutu Teatralnego.
Lemos związał swoje życie z teatrem, przede wszystkim z aktorstwem
i performansami. Wyreżyserował ponad 25 spektakli.
Aktualnie współpracuje z Ośrodkami w całej Europie,
m.in. z Uniwersytetem Kopenhaskim.

Po co?

Główna sfera zainteresowań tego warsztatu to poszukiwanie sposobów tworzenia postaci literatury dramatycznej w procesie współdziałania, który tworzy klimat i atmosferę twórczej, przeobrażającej i pełnej życia mocy. Koncentracja na organicznej naturze aktora przedstawia ważne problemy
w traktowaniu postaci, szczególnie wtedy gdy sfera fikcji nie jest zaniedbywana. Bohater staje się manifestacją możliwości od aktora – podmiotu, powstałych w czasie związku z partnerem. Przypomina to podejście Antonio Negri – systemu produkcyjnego wyznaczanego przez takie wartości jak współpraca,kreatywność, prokreacja i wyobraźnia.
Doświadczenie nie jest ani akumulacją tego, co zostało zrobione, ani tego, co już poznane. Charakter jest doświadczeniem. Wychodząc z takich założeń, warsztaty pozwolą nam zgłębiać improwizację na bazie codziennych sytuacji, aby zastanowić się nad rolą, jako docieraniem do innych systemów logicznych i wrażliwości odkrywanych w relacji między aktorem i jego partnerem scenicznym.

Dodaj komentarz