TEATR FORUM dla młodzieży

Ludzie deklarują, że wiedzą co jest dobre, a co złe, ale to nieprawda!
Zaskoczeni, zachowują się zgoła inaczej.
Teatr Forum, dzięki swojej interaktywnej formule, pozwala widzom wejść na scenę, przejąć rolę głównego bohatera i zmierzyć się z jego wyborami. Pozwala sprawdzić rozwiązania, które można zastosować w swoim życiu.
Taki model pracy z widzem uznany jest na całym świecie za swoją wartość edukacyjną, społeczną
i profilaktyczną.
TEATR XL jako jedyny w Polsce pracuje w formule Teatru Forum.
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar
fot.: Olga Cieślar