Opinia P. Elżbiety Sochy

Opinia

specjalistki dramy o projekcie Teatru XL „Zalajkuj mi życie”

 

Miałam przyjemność wziąć udział w pokazie projektu “teatru forum” w wykonaniu młodych aktorów i pedagogów ze Stowarzyszenia EDUTEATR, którym był spektakl dramowy “Zalajkuj mi życie” na Festiwalu Sztuka Działa w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w grudniu 2012. Przedstawienie oparte było o ciekawą historię z życia bohatera – ucznia liceum, pokazanego podczas konfliktów z ojcem, wyznaczającym mu inne cele, z rówieśnikami namawiającymi do picia alkoholu i zażywania narkotyków podczas “imprez” i zmagającego się z niejednym własnym konfliktem wewnętrznym.

Formuła strategii “teatru forum”, znanej w dramie edukacyjnej jako niezwykle wartościowe połączenie teatru i dramy w celach wychowawczych (praca z widownią), doprowadziła w przedstawieniu do krytycznego i dramatycznego momentu w życiu bohatera, a następnie aktorzy pod kierownictwem specjalistki dramy w funkcji – roli, zwanej “jokerem” (osoba nakieowująca widownię I czuwająca nad przebiegiem procesu wychowawczego) poprowadzili rodzaj warsztatów z widownią, która mogła mieć wpływ na zmianę losów i postaw bohatera, na refleksję i dyskusję.

Widownię tego dnia stanowili gimnazjaliści z opiekunami. Wzięli oni żywy udział w dyskusjach, wchodząc nawet na scenę, by zamienić się z aktorem grającym główną rolę i osobiście wpłynąć na zmianę jego postawy – tak jak to oferuje strategia “teatr forum”. Wydźwięk wychowawczy spektaklu był bardzo wyrazisty, młodzież z widowni zaangażowała się w historię i wyraźnie współodczuwała z bohaterami. Pomimo tego, że młodzi aktorzy z EDUTEART są starsi od granych przez siebie postaci, udało im się zatrzeć granicę wieku i stworzyć role wiarygodne, a nie przerysowane, trafiające do młodej widowni jako modele ich rówieśników.

Uważam propozycję młodych aktorów z EDUTEART (z zacięciem pedagogicznym!) za godną najszczerszego polecenia szkołom, domom kultury i  placówkom oświatowym, jako znakomitą formę aktywnej pracy wychowawczej z młodym nastoletnim widzem w celu pomagania mu w ograniczaniu zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, w uaktywnieniu go poprzez techniki teatralne do właściwego oceniania nagannych postaw, w celu zaangażowania emocjonalnego w treść przedstawienia i pokazane w nim problemy poprzez atrakcyjną formę teatralną, z bardzo dobrą grą aktorską.

Aktorzy z EDUTEART szlify zdobyli się u samej Mistrzyni Dramy – Haliny Machulskiej, ucząc się w Szkole Aktorskiej H. I J. Machulskich operować dramą i improwizacją w kształceniu warsztatu aktorskiego, niektórzy z nich kończyli inne szkolenia dramy. Są znakomicie przygotowani do strategii “teatru forum”, a wyróżnia ich ponadto wysoki poziom aktorski, czego czasem brakuje w innych tego rodzaju grupach, nie składających się z zawodowców.

Jest to moim zdaniem wysoce wartościowy  program profilaktyczno – edukacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, uaktywniający i angażujący młodzież, jak to tylko prawdziwy teatr potrafi.

Elżbieta Socha

Elżbieta Socha  –  absolwentka PWST (Wydz. Lalkarski, aktorka), pedagog teatru i dramy, reżyser teatru szkolnego,  ponad 10 lat prowadziła zajęcia na wydziałach pedagogicznych z przedmiotów praktycznych dot. teatru i dramy, od wielu lat organizuje kursy dramy i teatru szkolnego w PO ASSITEJ, prowadziła kursy teatru i teatru animacji (teatr lalek i przedmiotów) dla nauczycieli w Warszawie i na terenie kraju.

Dodaj komentarz