NABÓR do OGNISKA TEATRALNEGO dla dzieci i młodzieży XS w XL TEATR na sezon 2020/2021

NABÓR do OGNISKA TEATRALNEGO
dla dzieci i młodzieży XS w XL TEATR
na sezon 2020/2021

DRODZY!

Z przyjemnością informujemy, że we wrześniu 2020 rozpoczynamy 7 sezon działalności Ogniska Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży XS w XL Teatr.

Parę słów o Ognisku

XS TO NASZA DUMA.
Ognisko Teatralne Dzieci i Młodzieży XS w XL działa przy TEATR XL od lipca 2014 roku. Pracujemy nad wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży oraz ich wychowaniem przy wykorzystaniu metod i technik teatralnych. Zdajemy sobie sprawę, że wśród uczestników grup są zarówno przyszli artyści, jak i managerowie kultury, dziennikarze, adwokaci… Naszym celem jest więc, aby bez względu na wybrany w przyszłości  zawód, odważnie i z wyobraźnią kreowali rzeczywistość wokół siebie.

XS TO KREATYWNA TWÓRCZOŚĆ
Wśród Wychowanków Ogniska, pielęgnujemy indywidualność, rozwijamy umiejętności artystyczne i społeczne. Przygotowujemy do odbioru i tworzenia Sztuki. Dbamy o wiedzę uczestników, ich wytrwałość w dążeniu do celu, pracowitość, odpowiedzialność za siebie i innych. Pilnujemy, by wzrastali jako ludzie, świadomi swoich możliwości. Wierzymy, że wypracowana w Ognisku pewność siebie pozwoli w przyszłości trwać w niezachwianym poczuciu wartości. 

XS TO WYDARZENIA Z TEATRALNYM ROZMACHEM

W każdym roku przygotowujemy naszych wychowanków do spektaklu kończącego rok wspólnej nauki: otwartego egzaminu z publicznością, animacji mieszkańców Warszawy w terenie, na przykład poprzez gry terenowe i performensy. Dbałość o rozmach i szczegóły w przygotowaniu wydarzeń OGNISKA nie różnią się niczym od poziomu wydarzeń teatralnych w zawodowych teatrach.

 

 

ZAPISY DO GRUP JUŻ TRWAJĄ!

 

NAJMŁODSZA GRUPA  OGNISKA TEATRALNEGO  XS W XL TEATR
Dla dzieci w wieku 5-7, które kochają twórczą zabawę i chcą wyruszyć w teatralną podróż. Nie oczekujemy wcześniejszych doświadczeń scenicznych.
Tę twórczą przygodę w grupie przyjaznych osób możemy rozpocząć razem:) ⇒czytaj więcej

ŚRODKOWA GRUPA OGNISKA TEATRALNEGO XS W XL TEATR
Dla dzieci w wieku 8-11, które kochają twórczą zabawę i chcą wyruszyć w teatralną podróż. Nie oczekujemy wcześniejszych doświadczeń scenicznych.
Tę twórczą przygodę w grupie przyjaznych osób możemy rozpocząć razem:) ⇒czytaj więcej

NAJSTARSZA  GRUPA OGNISKA TEATRALNEGO XS W XL TEATR   (Nabór z przesłuchaniem)  
Dla prawdziwych pasjonatów w wieku 12-15 lat, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności związane z aktorstwem i teatrem
oraz chcą znaleźć grupę, z którą będą mogli wspólnie tworzyć. ⇒czytaj więcej

ZESPÓŁ TEATRALNY TU MI WOLNO PRZY TEATRZE XL (Nabór z przesłuchaniem)
Nazwa bierze się od TU MI WOLNO- nowej siedziby Teatru XL, który koordynować będzie pracę zespołu.Kandydaci na nasze zajęcia teatralne powinni wykazywać uzdolnienia aktorskie i wokalne, odznaczać się swobodą ruchu oraz brakiem wad wymowy. Grupa adresowana jest do osób w wieku 16-23 lat, które chcą pogłębiać wiedzę i umiejętności sceniczne, a także dla osób planujących studiować kierunki artystyczne. ⇒czytaj więcej

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ do dnia 6 września 2020 r. na adres: warsztaty@tumiwolno.pl

 

*O przyjęciach będzie decydowała kolejność zgłoszeń lub wyniki przesłuchania w przypadku starszych grup.

Przy zgłoszeniu do  6 września 2020r.  10 % zniżki!