Grzegorz Mrówczyński

Aktor i reżyser teatralny, dyrektor artystyczny teatrów.

W 1968 ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a w 1975 Wydział Reżyserii w tej samej uczelni. W latach 1968–1969 był aktorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, w latach 1969–1971 Teatru Polskiego w Poznaniu a w latach 1972–1974 w Teatru Polskiego w Warszawie. W latach 1974–1975 pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W latach 1975–1978 był reżyserem Teatru Polskiego we Wrocławiu, w tym samym czasie wykładał we wrocławskiej filii PWST w Krakowie

Od 1978 do 1982 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Polskiego w Bydgoszczy. W latach 1982–1985 był dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu natomiast w latach 1985–1993 także jego dyrektorem naczelnym. Był założycielem i pierwszym dyrektorem artystycznym Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu (1991–1992). W latach 1997–2001 pełnił funkcję dyrektora Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

Od 2001 do 2003 był dyrektorem naczelnym Stowarzyszenia Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych. W latach 2003–2006 był koordynatorem programowym Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. Od 2011 kieruje Sceną Mrowisko Teatru Rampa w Warszawie. Jest członkiem Kapituły Nagrody Treugutta